Kategorier
Juridik

Våldtäkt och rättshjälp

Den som utsätts för våldtäkt kan skadas för resten av livet. För att få en gärningsman gripen och dömd behöver brottsoffret hjälp av advokat i ett tidigt skede.

Rättsfall med våldtäkt röner stort intresse från media. Och det med all rätt. Våldtäkt är ett skändligt brott som kan ge ett brottsoffer psykiska och fysiska skador under lång tid. Den som utsatts för våldtäkt kan dock bli handlingsförlamad och det är kanske inte alltid självklart att omedelbart anmäla brottet till polis eller att uppsöka sjukhus för undersökning.

Vid våldtäkt är det dock viktigt att bevis säkras så tidigt som möjligt. Tekniska spår av förövaren ska säkerställas för bevisning inför en domstolsprövning. Det är naturligtvis en stor fördel om det finns vittnen till det inträffade. Men för att få stöd och hjälp är det viktigt att brottsoffret får stöd och rättshjälp av en erfaren och kunnig advokat.

Våldtäkt och domstolsförhandling

Vid våldtäkt liksom andra brottmål görs en förundersökning. Brottsoffret måste redogöra för vad som hänt. Det är lätt att inse att detta kan vara känsligt och inte sällan kan skamkänslor hos offret komma fram. Förutsatt att det inte handlar om ett rent överfall, kan en gärningsman mycket väl hävda att ett samlag skett med samtycke från båda parter. En advokat i våldtäktsmål har en grannlaga uppgift i den bevisningen!

Att våldtäkt anses vara ett nesligt brott hindrar inte att en påstådd gärningsman har rätt till försvarsadvokat. En rättegång i våldtäktsmål inleds med att åklagaren redogör för vad som framkommit i förundersökningen och varför åtal väckts. I nästa steg får den målsägande redogöra för vad som hänt. På motsvarande sätt får den åtalade redogöra för sin uppfattning. Eftersom våldtäktsmål är känsliga för parterna kan rättegången i många fall ske bakom stängda dörrar och parterna behöver inte befinna sig i rättssalen samtidigt.