Kategorier
Jobb

Kapitalförvaltare – Svårt att få jobbet men hög lön

På Framtid.se går det att hitta information om en mängd olika yrken och hur svårt/lätt det är att få jobb inom olika branscher. Vill du jobba med kapitalförvaltning kan du förvänta dig en hög lön men att få jobbet är inte helt lätt.

De som jobbar med kapitalförvaltning har ett tydligt mål – att få de pengar de förvaltar att växa i värde. Man kan därmed exempelvis arbeta som fondförvaltare, personlig rådgivare eller investerare åt enskilda företag.

Arbetet kräver därmed mycket god analytisk förmåga då man behöver analysera och värdera olika marknader men även ha förståelse för den psykologiska delen inom handeln med värdepapper.

Kunder

Kapitalförvaltning sker på väldigt många olika nivåer. De flesta svenskar spar i fonder och dessa fonder förvaltas av kapitalförvaltare. I dessa fall sker förvaltningen däremot väldigt anonymt då de allra flesta inte har någon aning om vem som är förvaltaren.

Har personen däremot större summor att investera kan en personlig kapitalförvaltare knytas till kunden vilket därmed skapar en tydligare personlig relation.

Andra kunder hittas inom företag som behöver stöd inom förvaltning av det kapital som de bygger upp. Men kapitalförvaltning sker även för organisationer, föreningar och stiftelser.

Utbildning

Det brukar krävas mycket långa, och eftertraktade, utbildningar för att man ska få jobba som kapitalförvaltare. Generellt behövs då både en bred grundläggande utbildning samt specialisering inom ett specifikt område.

Då Framtid.se främst vänder sig till de som tänker söka in på gymnasiet nämner de att Ekonomiska programmet är ett första steg mot att sedan kunna läsa vidare på högskolan. Däremot finns inte detta krav utan man kan även läsa vidare med annan bakgrund.

Lön

Grundat på statistik från SCB (samt vissa andra källor) anges medellönen vara på 57 000 kr. En mycket hög medellön som delvis beror på att yrket så tydligt är värdeskapande. Kraven är höga både på utbildning och erfarenhet och att komma in på arbetsmarknaden är inte lätt. Framtid.se anger att det är svårt att få de jobb som finns och att konkurrensen är hård. Det räcker därmed inte med en gedigen utbildning utan för att få de mer eftertraktade jobben krävs ofta erfarenhet från flera olika företag, gärna från olika länder.

De personer som lyckas väl, och därmed gjort sig ett namn inom branschen, kan få mycket hög lön och bli headhuntade till fonder och andra bolag inom kapitalförvaltning. Detta då investerare ofta tittar på vilka som förvaltar fonderna och viktar in detta gällande om investering ska ske eller inte.