Kategorier
Inredning

Homestyling Stockholm – välj rätt företag 

Homestyling i Stockholm slog ner lite som en bomb för ett tiotal år sedan. Att man inför en försäljning tog professionell hjälp med att inreda bostaden gjorde att man också skapade den där snackisen och att en budgivning inleddes. 

Hemmet blev mer av någonting hämtat ur ett inredningsmagasin än en vanlig bostad – och med detta drog man också till sig ett stort intresse. Det som skedde var också att fler och fler företag inom homestyling startade upp och att man idag kan se lite av en inflation i branschen. 

Valet av företag inom homestyling i Stockholm är idag svårare att göra. Och, det handlar också om att det fortfarande är en fungerande tjänst – inget tal om annat – men att själva premisserna för en lyckad styling kommit att ändras. 

Så hittar du rätt företag för homestyling 

Det finns företag som leder utvecklingen, och samtidigt finns det också företag som trampar i andras fotspår. Vår poäng: varför välja homestyling i Stockholm om den ändå slutar med att din lägenhet ser ut som alla andras? Målet är att den ska poppa ut och skilja sig från mängden, eller hur? 

Här nedan tänkte vi ge några ledtrådar kring hur du ska agera för att hitta rätt företag för din homestyling i Stockholm – enligt följande: 

  • Referenser. Hur många uppdrag har man genomfört – och hur pass lyckade har dessa varit? Det fina med homestyling är att det är en tjänst där framgången till viss del kan mätas. Kort sagt: blev bostaden såld, för hur mycket och är kunden nöjd? Referenser är viktiga! 
  • Kommunikation. Din stil ska inte begravas helt. Viktigt är att en bostad känns personlig – men samtidigt heller inte för personlig då det kan vara avskräckande för spekulanterna. Kommunikationen mellan dig och företaget blir viktig i den frågan. Vad ska lämnas kvar, vad ska plockas undan – och vilka möbler och vilken konst ska adderas? Du måste vara med på resan och dina åsikter ska räknas. 
  • Samarbete med mäklare. Ett företag inom homestyling som kan visa upp samarbeten med mäklare – gärna de större drakarna – kan också visa att man besitter stor kunskap och unika kvaliteter. Företag som agerar helt oberoende kan vara mer vanskliga att anlita i samband med en försäljning. Hur skickliga är man egentligen? 
Kategorier
Inredning

Bygglov för braskamin?

Både braskaminer och eldstäder kräver generellt bygglov. Det kan även krävas när väsentliga ändringar sker på befintliga eldstäder eller kaminer. Vilka regler gäller och var sker i så fall ansökan?

(Denna text utgår fakta som står på Stockholm.se. Vissa skillnader kan hittas mot andra städer och kommuner)

Bygga ny eldstad

När nya braskaminer, eldstäder eller öppna spisar ska installeras krävs det alltid en anmälan som skickas in till Stadsbyggnadskontoret. Men det är inte enbart vid installering av kaminer m.m. som det gäller utan även när en installering sker av skorsten alternativt rökkanal.

Ändra i befintlig eldstad

På Stockholm.se står det att anmälan även måste ske om man väljer att ”väsentligt ändra” nuvarande installation. Det kan exempelvis innebära att man byter braskassetter i braskaminer eller spisinsatser. Det i sig är visserligen inte anmälningspliktigt men om den nya insatsen gör att det skapas andra eldningsförhållanden alternativt rökgastemperaturer så ändras funktionen så mycket att anmälan måste ske.

Ny rökkanal eller skorsten

Ska en helt ny rökkanal eller skorsten byggas kan du räkna med att anmälan måste ske.

Byta ut eldstaden mot en annan

Ett byte av eldstad behöver inte innebära anmälningsplikt – men kan göra det. Stockholm Stad listar tre tillfällen då anmälan behöver ske.

  • I det fall som den nya modeller har större tyngd
  • I det fall som bytet innebär att murningsarbete måste genomföras
  • I det fall annat bränsleslag kommer användas

Få råd innan

Ta alltid kontakt med en sotare i Stockholm, och be personen komma och inspektera förutsättningarna, innan arbetet påbörjas. Har ni exempelvis tänkt att installera två braskaminer i huset för att skapa skön värme är första steget att sotaren kollar om det är tekniskt möjligt att installera dessa. Att bjuda in sotaren är alltså första steget, därefter bygglovsansökan och till sist inköp av braskaminer. Något som många inte tänker på och köper in braskaminerna innan de ens har fått bygglov.

Bygglov först – Bygga sen

Innan arbetet kan påbörjas måste alltså anmälan skickas in till Stadsbyggnadskontoret, behandlas av dem och godkänt bygglov utfärdas. Det betyder att de ger ett startbesked. På detta startbesked framgår inom vilken tid som arbetet måste ha påbörjats och inom vilken tid det sedan måste avslutats. Det framgår även vilka olika handlingar som Stadsbyggnadskontoret ska ha så att ett slutbesked kan utfärdas. Kom ihåg att detta slutbesked måste utfärdats innan varken eldstäder, braskaminer eller rökkanaler får börja användas.

För frågor kring installation eller ändring av kaminer och rökkanaler i Stockholm – Kontakta Stadsbyggnadskontoret.