Kategorier
Inredning

Bygglov för braskamin?

Både braskaminer och eldstäder kräver generellt bygglov. Det kan även krävas när väsentliga ändringar sker på befintliga eldstäder eller kaminer. Vilka regler gäller och var sker i så fall ansökan?

(Denna text utgår fakta som står på Stockholm.se. Vissa skillnader kan hittas mot andra städer och kommuner)

Bygga ny eldstad

När nya braskaminer, eldstäder eller öppna spisar ska installeras krävs det alltid en anmälan som skickas in till Stadsbyggnadskontoret. Men det är inte enbart vid installering av kaminer m.m. som det gäller utan även när en installering sker av skorsten alternativt rökkanal.

Ändra i befintlig eldstad

På Stockholm.se står det att anmälan även måste ske om man väljer att ”väsentligt ändra” nuvarande installation. Det kan exempelvis innebära att man byter braskassetter i braskaminer eller spisinsatser. Det i sig är visserligen inte anmälningspliktigt men om den nya insatsen gör att det skapas andra eldningsförhållanden alternativt rökgastemperaturer så ändras funktionen så mycket att anmälan måste ske.

Ny rökkanal eller skorsten

Ska en helt ny rökkanal eller skorsten byggas kan du räkna med att anmälan måste ske.

Byta ut eldstaden mot en annan

Ett byte av eldstad behöver inte innebära anmälningsplikt – men kan göra det. Stockholm Stad listar tre tillfällen då anmälan behöver ske.

  • I det fall som den nya modeller har större tyngd
  • I det fall som bytet innebär att murningsarbete måste genomföras
  • I det fall annat bränsleslag kommer användas

Få råd innan

Ta alltid kontakt med en sotare i Stockholm, och be personen komma och inspektera förutsättningarna, innan arbetet påbörjas. Har ni exempelvis tänkt att installera två braskaminer i huset för att skapa skön värme är första steget att sotaren kollar om det är tekniskt möjligt att installera dessa. Att bjuda in sotaren är alltså första steget, därefter bygglovsansökan och till sist inköp av braskaminer. Något som många inte tänker på och köper in braskaminerna innan de ens har fått bygglov.

Bygglov först – Bygga sen

Innan arbetet kan påbörjas måste alltså anmälan skickas in till Stadsbyggnadskontoret, behandlas av dem och godkänt bygglov utfärdas. Det betyder att de ger ett startbesked. På detta startbesked framgår inom vilken tid som arbetet måste ha påbörjats och inom vilken tid det sedan måste avslutats. Det framgår även vilka olika handlingar som Stadsbyggnadskontoret ska ha så att ett slutbesked kan utfärdas. Kom ihåg att detta slutbesked måste utfärdats innan varken eldstäder, braskaminer eller rökkanaler får börja användas.

För frågor kring installation eller ändring av kaminer och rökkanaler i Stockholm – Kontakta Stadsbyggnadskontoret.