Kategorier
El

Elektriker Stockholm – säkerheten i första rummet 

Vad får man egentligen göra då det handlar om el och olika installationer? Som privatperson kan man frestas av att göra olika saker på egen hand. Detta som en följd av att man vill spara pengar. Att anlita en elektriker i Stockholm för en enklare installation kan kännas som en onödig utgift. Sanningen är att det handlar om en rejäl investering i den framtida säkerheten. 

Som privatperson så finns det inga lagliga hinder för att man själv ska ta sig an olika renoveringsprojekt. Har man exempelvis ett godkännande eller ett bygglov – om ett sådant krävs – så kan man också göra en massa olika saker på egen hand, vilket inkluderar exempelvis dragning av avlopp och vatten. Då det kommer till elektricitet däremot så finns det lagar som stipulerar vad man får och inte får göra. 

Kolla vad du får göra hos Elsäkerhetsverket 

Det mesta innebär att du måste anlita en behörig elektriker – och det bör du också utgå ifrån. Vad får jag då göra? Elsäkerhetsverket ger tydlig information om vad man som privatperson får göra – och de ger även tydliga steg-för-steg-guider till olika, enklare installationer. Det handlar dock också om att man måste ha vissa förkunskaper. 

Vårt råd är att man tar ett steg tillbaka, anlitar en behörig elektriker och betalar för ett fackmannamässigt utfört jobb som ger ett både hållbart och säkert resultat. Vill man visa upp sina kunskaper och sin händighet så finns det andra områden och forum att göra det på – el och installationer bör alltid skötas av proffs. 

Viktigt att regelbundet kontrollera elen 

Att dra ny el och att utföra nya installationer är en sak, en annan sådan att tänka på gäller att se över skick och status på befintliga lösningar. Kort sagt: hur mår egentligen ditt elsystem och hur ser exempelvis ledningarna ut i din bostad?

 Tyvärr finns det ofta tydliga brister i detta. Folk i gemen är inte medvetna om att el är lite av en färskvara och att exempelvis höljet runt ledningarna kan vittra sönder. Det ger en tydlig risk för en brand. I vissa fall kan man till och med gnugga sönder ledningar i äldre hus då de mer påminner om chips. Ett äldre elsystem å sin sida kan ha uppenbara brister i både effekt och i avsaknad av viktiga komponenter där en jordfelsbrytare är det mest uppenbara.

Ökad elanvändning kan ge problem 

 Idag använder vi mer el än tidigare och vi har en bekvämare vardag där allt från maskiner till teknisk apparatur underlättar för oss. Detta har ett pris och många äldre elsystem klarar inte den nya belastningen – vilket innebär en konkret brandrisk. Att många av de bränder som sker i Sverige härstammar från detta är ett faktum som man bör ta på allvar. 

Anlitar du en behörig elektriker i Stockholm för kontroll och besiktning av din el så upptäcks alla eventuella fel, brister och problem i tid och justeringar och uppdateringar kan genomföras innan olyckan är framme. Att anlita en elektriker är en rejäl investering som i slutändan kan rädda liv. 

Kategorier
El

När behöver du en elektriker?

När du behöver anlita en elektriker är det av yttersta vikt att elektrikern är behörig och kunnig inom sitt område. Slarvigt utförda arbeten kan leda till katastrof och även resultera i försäkringsproblem.

De flesta människor kommer vid något tillfälle behöva anlita en elektriker. Det kan vara problem med elektroniken i hemmet som är för komplexa för att man ska kunna åtgärda dem själv. Även vid byggande, renovering eller tillbyggnad av ett hus krävs det elektriska installationer. El är ingenting man bör ge sig på själv. Det kan vara oerhört farligt och få allvarliga konsekvenser. Det finns mindre uppgifter man kan ta hand om själv när det gäller el, till exempel att byta proppsäkringar och strömställare, byta uttag i väggarna (både jordade och ojordade), med mera. Om man känner sig osäker på att utföra dessa uppgifter på egen hand kan man be en bekant om hjälp eller anlita en elektriker.

Vad bör man inte göra själv?

Felaktigt utförd elinstallation är en av de vanligaste orsakerna till bränder i hemmet. Genom att anlita en elektriker med behörighet och certifikat, som är kunnig och kompetent inom sitt yrke, kan man skapa en tryggare boendemiljö. Det är inte tillåtet att själv genomföra fasta installationer och inte heller hantera spänningar över 220 volt på egen hand. Att bli utsatt för en stöt på 220 volt kan medföra allvarliga skador. Även nedgrävning av kablar i marken är något som man inte bör utföra själv. Var alltid ytterst försiktig när det handlar om elektriska frågor. Ta det säkra före det osäkra och anlita en behörig och kunnig elektriker, och välj med största omsorg.

Se mer här: https://www.elektrikeruppsala.nu/.

Kategorier
El

Nya elinstallationer eller uppgraderingar med elektriker i Stockholm

Det finns så mycket som kan gå fel. Men när ni låter en riktigt erfaren och duktig elektriker i Stockholm ta hand om er el så kommer allt kännas tryggare.

El är ett sådant ämne där många känner att det är viktigt att låta en expert titta på det hela. Trots det så finns det alltid en hemmafixare som känner att det inte kan vara så svårt, och börjar pyssla med sladdar, rör och ledningar. Gör inte det. Låt experterna ta hand om er el, och få en tryggare och bättre vardag i Stockholm.

Det är viktigt att ni inte anlitar vilken elektriker som helst, utan att ni alltid ser till att er elektriker är certifierad och har alla de nödvändiga kunskaperna. Då kan ni överlåta alla el-problem åt elektrikern, och vara säkra på att om något går fel så har ni försäkringsbolaget på er sida.

Elektriker för små och stora projekt

Idag är vi högst beroende av el. Minsta lilla el-fel och det känns som att hela världen håller på att rasa samman. En elektriker kan snabbt och enkelt hjälpa er med en felsökning för att se var problemet verkligen sitter och hur allvarligt det är. Då behöver ni inte spendera mer tid och pengar på det problemet, utan kan snabbt åtgärda det.

Andra enkla eljobb som er elektriker i Stockholm kan hjälpa till med är jordning, installation av elmätare och reparation av trasiga ledningar och uttag. Med el så är det extra viktigt att ni inte låter det gå någon tid innan ni kontaktar er elektriker.

Se mer här: www.elektrikerstockholm.nu.