Kategorier
El

När behöver du en elektriker?

När du behöver anlita en elektriker är det av yttersta vikt att elektrikern är behörig och kunnig inom sitt område. Slarvigt utförda arbeten kan leda till katastrof och även resultera i försäkringsproblem.

De flesta människor kommer vid något tillfälle behöva anlita en elektriker. Det kan vara problem med elektroniken i hemmet som är för komplexa för att man ska kunna åtgärda dem själv. Även vid byggande, renovering eller tillbyggnad av ett hus krävs det elektriska installationer. El är ingenting man bör ge sig på själv. Det kan vara oerhört farligt och få allvarliga konsekvenser. Det finns mindre uppgifter man kan ta hand om själv när det gäller el, till exempel att byta proppsäkringar och strömställare, byta uttag i väggarna (både jordade och ojordade), med mera. Om man känner sig osäker på att utföra dessa uppgifter på egen hand kan man be en bekant om hjälp eller anlita en elektriker.

Vad bör man inte göra själv?

Felaktigt utförd elinstallation är en av de vanligaste orsakerna till bränder i hemmet. Genom att anlita en elektriker med behörighet och certifikat, som är kunnig och kompetent inom sitt yrke, kan man skapa en tryggare boendemiljö. Det är inte tillåtet att själv genomföra fasta installationer och inte heller hantera spänningar över 220 volt på egen hand. Att bli utsatt för en stöt på 220 volt kan medföra allvarliga skador. Även nedgrävning av kablar i marken är något som man inte bör utföra själv. Var alltid ytterst försiktig när det handlar om elektriska frågor. Ta det säkra före det osäkra och anlita en behörig och kunnig elektriker, och välj med största omsorg.

Se mer här: https://www.elektrikeruppsala.nu/.