Våra utbildningar

Inifrån & Ut

Grundkurs - Inifrån & Ut

En kurs för dig om du vill utveckla din inre stabilitet och kunna behålla ett lugnt och  klart sinne i en ständigt hektisk och oförutsägbar värld.

Kommer under våren 2020! Här fortsätter vi där vi slutade i grundkursen  med samma format för den som vill fördjupa sig ännu mer i insiktsprinciperna och få ännu större klarhet.

Fördjupningskurs - Inifrån & Ut 2.0

Speaking to the Potential, Ability And Resilience in every Kid. En evidensbaserad mentorskurs för hela klasser kring Inifrån & Ut förståelsen en timme per vecka under 12 veckor.

Skolor - S.P.A.R.K. Mentorprogram

NY KURS - The Missing KPI

Denna kurs handlar om Healthy High Performance ohch den variabel som representerar den enskilt viktigaste faktor i vår förmåga att stormtrivas och excellera både på jobbet och privat.