Kategorier
Juridik

Våldtäkt och rättshjälp

Den som utsätts för våldtäkt kan skadas för resten av livet. För att få en gärningsman gripen och dömd behöver brottsoffret hjälp av advokat i ett tidigt skede.

Rättsfall med våldtäkt röner stort intresse från media. Och det med all rätt. Våldtäkt är ett skändligt brott som kan ge ett brottsoffer psykiska och fysiska skador under lång tid. Den som utsatts för våldtäkt kan dock bli handlingsförlamad och det är kanske inte alltid självklart att omedelbart anmäla brottet till polis eller att uppsöka sjukhus för undersökning.

Vid våldtäkt är det dock viktigt att bevis säkras så tidigt som möjligt. Tekniska spår av förövaren ska säkerställas för bevisning inför en domstolsprövning. Det är naturligtvis en stor fördel om det finns vittnen till det inträffade. Men för att få stöd och hjälp är det viktigt att brottsoffret får stöd och rättshjälp av en erfaren och kunnig advokat.

Våldtäkt och domstolsförhandling

Vid våldtäkt liksom andra brottmål görs en förundersökning. Brottsoffret måste redogöra för vad som hänt. Det är lätt att inse att detta kan vara känsligt och inte sällan kan skamkänslor hos offret komma fram. Förutsatt att det inte handlar om ett rent överfall, kan en gärningsman mycket väl hävda att ett samlag skett med samtycke från båda parter. En advokat i våldtäktsmål har en grannlaga uppgift i den bevisningen!

Att våldtäkt anses vara ett nesligt brott hindrar inte att en påstådd gärningsman har rätt till försvarsadvokat. En rättegång i våldtäktsmål inleds med att åklagaren redogör för vad som framkommit i förundersökningen och varför åtal väckts. I nästa steg får den målsägande redogöra för vad som hänt. På motsvarande sätt får den åtalade redogöra för sin uppfattning. Eftersom våldtäktsmål är känsliga för parterna kan rättegången i många fall ske bakom stängda dörrar och parterna behöver inte befinna sig i rättssalen samtidigt.

Kategorier
Juridik

Vilka är delägare i ett dödsbo?

Ser man först över vad ett dödsbo är så handlar det om de samlade tillgångar och skulder som finns då en person avlider. En avliden person upphör inte att existera – i juridisk mening – förrän man delat tillgångarna och de som ska dela upp dessa kallas här för delägare. Det kan här vara make, sambo, bröstarvingar (barn) eller universella arvingar.

De sistnämnda finns om den avlidne exempelvis via ett skrivet testamente inkluderat dessa personer som arvingar och således alltså delägare till det dödsbo vi talar om. Hur man sedan delar upp ett dödsbo är att man först och främst går igenom vilka delägare som finns. Oftast brukar man här utse en bodelningsman inom familjen; exempelvis den partnern eller ett av barnen. Viktigt här är att en bodelningsman måste ha fullmakt från de övriga delägarna innan denne kan kalla sig för detta.

En annan vanlig sak vid en delning av ett dödsbo är man låter Tingsrätten utse en bodelningsman och detta är något som – tyvärr – sker om det förekommer konflikt mellan delägarna. Genom att kalla in en neutral och extern bodelningsman så säkerställer man också att allt sker enligt de regler och lagar som finns i vår svenska arvsrätt. Ett bra sätt att undvika den värsta irritationen som kan följa då pengar och andra värdefulla föremål ska delas.

Vad betalar ett dödsbo?

Först och främst så kommer ett dödsbo att betala för begravningen till den avlidne. Det vill säga; man betalar av för kistan, man betalar för blommor, man betalar för nekrolog till tidningen, man betalar för gravstenen – man betalar, kort sagt, för allting. Om tillgångarna i ett dödsbo inte räcker till för att betala för en begravning så kan man ansöka om att få denna – i en enklare tappning – betalad av Socialnämnden. Om vi säger att en person i Stockholm som under sitt liv haft svåra missbruksproblem och levt på gatan så kommer denne ändå – trots att hans dödsbo inte har tillräckligt med tillgångar – ändå att få en värdig begravning. Ett humant och moraliskt riktigt sätt att agera.

Ett dödsbo i Stockholm med skulder

Vi kan här säga att den man i Stockholm som avlidit haft stora skulder; han har en massa sms-lån som trängs bland räkningar som rör lån till huset, bilen och sommarstugan. Då man därefter säljer dessa saker så upptäcker man att skulderna inte går att reglera, huset, bilen och stugan täcker inte de lån som mannen tagit under sitt liv.

Ett sådant dödsbo kommer här att sättas i konkurs och de fordringsägare som finns kommer att få anmäla sig för att försöka få tillbaka – åtminstone en del av summan – pengarna som de lånat ut.

Ofta så kommer här banken att vara den som har störst chans – i och med att huset förmodligen stått som säkerhet för lånet i fråga – och de långivare som inte haft någon säkerhet kommer här att bli utan pengar. Dessa kan således inte ställa en massa krav på delägarna som finns till ett dödsbo. Skulderna avskrivs istället för att vandra nedåt i flera generationer.

Kategorier
Juridik

Vad kostar en advokat?

Att ha rätt advokat vid sin sida då man är misstänkt för ett brott är en viktig förutsättning för en lyckad rättegång. Men hur ska en bra advokat vara och vad kostar det att anlita en advokat?

Är man misstänkt för ett brott eller ska åtalas är det viktigt att man tar hjälp av en skicklig och erfaren brottmålsadvokat. Man kan själv föra sin talan men det är inte att rekommendera.

Om brottet man är misstänkt för kan ge minst sex månaders fängelse har man rätt till en offentlig försvarare. Då är det staten som står för advokatkostnaden och man blir bara helt eller delvis återbetalningsskyldig i de fall man fälls för brottet. Ofta får man en försvarare utsedd till sig av rätten, men man kan och bör också då istället själv välja sin försvarare.

Hitta en skicklig och erfaren brottmålsadvokat

Den advokat man väljer ska vara specialiserad på brottmål och ha god erfarenhet av den typ av brott som man är misstänkt för, som exempelvis narkotikabrott, ekobrott, våldsbrott etc. På advokatsamfundets hemsida kan man hitta advokater listade efter ort och specialområde. Men man kan även söka på nätet på exempelvis brottmålsadvokat i Göteborg, och man får då upp flera alternativ på advokatbyråer.

Inledningsvis kostar det ingenting att konsultera en advokat, utan man får först presenterar sitt fall och det man behöver hjälp med. Skulle advokaten känna att den inte är rätt person för uppgiften, eller inte har den tid som uppdraget kräver, ska advokaten inte åta sig det utan istället rekommendera någon annan.