Kategorier
Utbildning

Språket öppnar låsta dörrar

Om man talar om hur vi människor kan leva med varandra – oavsett var man kommer ifrån, hur gammal man är eller vilket kön man har – så är språket en väldigt stor nyckel. Att snabbt kunna lära sig språk – gärna flera sådana – ger alltid en fördel och en bättre förståelse för andra kulturer och människor. Det är därför som man med viss oro kan se hur svenska skolan drar in mer och mer på denna viktiga fråga – både gällande att lära sig svenska samt även andra språk.

Vi menar inte här att alla personer ska bli lingvister och kunna behärska upp till fem stycken olika språk; däremot bör man av svenska ungdomar kunna kräva att svenska, engelska samt ett tredje språk ska kunna behärskas. Tyvärr är detta något som fått stryka på foten under senare år och undersökningar har visat att ungdomar blir allt sämre på att både tala- och uttrycka sig skriftligt på ett främmande språk och det här är – som sagt – väldigt oroväckande.

Vi kan direkt här dra en klar parallell till hur vi svenskar behandlar nyanlända till Sverige; är det inte så att många kräver att dessa ska kunna tala svenska nästan per omgående? Jo, så är det i många fall; kommer en invandrare till Stockholm så är kravet att denne direkt anmäler sig till en kurs anordnad av SFI. SFI Stockholm står alltså här för svenska för invandrare – ett företag som gör ett stort jobb. Men; man kan inte kräva att SFI Stockholm – trots sitt stora jobb – ska kunna lära nyanlända till Sverige att tala svenska per omgående. Det jobbet som SFI Stockholm gör kan kan jämföras med att samla tjugo stycken svenska ungdomar i ett klassrum och sedan kräva att dessa ska lära sig mandarin på en halv termin. Omöjligt, eller hur?

Språk tar tid att lära sig och SFI Stockholm lägger ner resurser på att detta ska ske, men kraven från omvärlden måste också minska lite. Man kan inte sätta press på företag som SFI Stockholm att lära invandrare det komplexa språk som svenskan trots allt är – inte om våra svenska ungdomar knappt själva klarar av det. Här krävs således en större förståelse för att det tar tid att lära sig ett språk och att detta inte är något som får försummas. Skolan har en stor utmaning framför sig att åter få humanistiska ämnen att bli intressanta.

Språket fyller en stor funktion i världen

Alla kan inte bli matematiker eller ekonomer; språket fyller nämligen en lika stor funktion i världen och om vi dessutom betänker att denna ständigt krymper och blir mindre – ja, då blir det än viktigare. Med krymper menar vi har att internet möjliggör en bättre kommunikation samt det faktum att resor till världens alla hörn numera är möjlig.

Att flytta utomlands – eller resa någonstans – ställer stora krav på att man behärskar det språk som talas i det specifika land dit man styr sin kosa. Vi återvänder återigen till SFI Stockholm för att illustrera vad vi menar med detta; en fransos kommer ju onekligen att kräva att bli tilltalad på franska, eller hur? Ge språket ett värde igen; det tjänar vi alla på.

Kategorier
Bostad

Fastighetsskötsel på kontrakt i Göteborg

Den som äger ett flerbostadshus kan välja att anlita ett företag som tar hand om all fastighetsskötsel av huset i Göteborg. Någon som sköter om driften.

Om man äger en villa eller ett fritidshus, så vet man hur mycket det är som ska tas om hand. Det är inte enbart återkommande målningar och ogräsrensningar som dyker upp på listan, utan även sådant som att ta hjälp av olika yrkesgrupper för att utföra renoveringar eller reparationer.

Alla dessa uppgifter, och fler, finns även i ett flerbostadshus. Men med tanke på att där bor många människor, och att huset är indelat i lägenheter, så kan det uppstå behov löpande. Det är då man oftast väljer att skriva ett kontrakt med ett företag som arbetar med fastighetsskötsel i Göteborg. Någon som kan ta hand om allt som dyker upp.

Arbeta inom fastighetsskötsel i Göteborg

Företag som arbetar inom fastighetsskötsel i Göteborg är vana vid allt som kan tänkas uppstå i ett flerbostadshus. De har vana, kunskap och ibland även utbildning inom de områden som en fastighetsägare kan söka hjälp. Därför kan också fastighetsägaren känna sig trygg när ett kontrakt är påskrivet. Ett avtal som gäller för båda parter.

För den som arbetar inom fastighetsskötsel kan man med ett kontrakt specificera vad man ska göra och även när man ska göra det. Men det är viktigt att man alltid är smidig och kan hantera sådant som man inte vet ska ske. Det kan handla om stopp i avlopp eller en ventilation som gått sönder.

Kategorier
Bygg

Maskinuthyrning – när det är för dyrt att köpa maskiner i Stockholm

Maskinuthyrning är perfekt för företag i Stockholm som inte har råd att investera i en egen maskinpark. På köpet får man ständigt fräscha, nyservade maskiner.

Om ett företag inte har mycket bra ekonomi, är det lätt att dra sig för att göra stora investeringar. Även om de behövs. Det är ett rimligt ekonomiskt tänkande som tyvärr kan ha vissa negativa konsekvenser. Särskilt om den investering företaget egentligen hade behövt göra är att uppdatera maskinparken.

Maskiner som används professionellt utsätts ofta för hård belastning. Det innebär att maskinerna slits snabbt, särskilt om de används till att utföra tunga jobb. Men att arbeta med slitna maskiner kan göra att arbetet går långsammare, och kanske till och med får arbetet att stanna av helt. Och det kan vara en företagares värsta mardröm – produktionsstopp. Dyrt. Mycket dyrt.

Maskinuthyrning bra för företag med varierande arbetsuppgifter

En lösning för företag som vill arbeta med fräscha och ständigt nyservade maskiner, bör självklart överväga maskinuthyrning. Att hyra maskiner istället för att köpa dem gör att ni kan räkna med att all utrustning är i tipp topp skick – det ansvarar nämligen uthyraren för.

Att hyra maskiner istället för att köpa egna innebär också att ett företag hela tiden kan anpassa sin maskinpark efter sina faktiska behov. Perfekt för det företag som arbetar med varierande uppdrag. I det fallet kan faktiskt maskinuthyrning vara det enda lönsamma alternativet, särskilt om man jämför med att behöva köpa in ny utrustning till varje nytt uppdrag.

Kategorier
Juridik

Vilka är delägare i ett dödsbo?

Ser man först över vad ett dödsbo är så handlar det om de samlade tillgångar och skulder som finns då en person avlider. En avliden person upphör inte att existera – i juridisk mening – förrän man delat tillgångarna och de som ska dela upp dessa kallas här för delägare. Det kan här vara make, sambo, bröstarvingar (barn) eller universella arvingar.

De sistnämnda finns om den avlidne exempelvis via ett skrivet testamente inkluderat dessa personer som arvingar och således alltså delägare till det dödsbo vi talar om. Hur man sedan delar upp ett dödsbo är att man först och främst går igenom vilka delägare som finns. Oftast brukar man här utse en bodelningsman inom familjen; exempelvis den partnern eller ett av barnen. Viktigt här är att en bodelningsman måste ha fullmakt från de övriga delägarna innan denne kan kalla sig för detta.

En annan vanlig sak vid en delning av ett dödsbo är man låter Tingsrätten utse en bodelningsman och detta är något som – tyvärr – sker om det förekommer konflikt mellan delägarna. Genom att kalla in en neutral och extern bodelningsman så säkerställer man också att allt sker enligt de regler och lagar som finns i vår svenska arvsrätt. Ett bra sätt att undvika den värsta irritationen som kan följa då pengar och andra värdefulla föremål ska delas.

Vad betalar ett dödsbo?

Först och främst så kommer ett dödsbo att betala för begravningen till den avlidne. Det vill säga; man betalar av för kistan, man betalar för blommor, man betalar för nekrolog till tidningen, man betalar för gravstenen – man betalar, kort sagt, för allting. Om tillgångarna i ett dödsbo inte räcker till för att betala för en begravning så kan man ansöka om att få denna – i en enklare tappning – betalad av Socialnämnden. Om vi säger att en person i Stockholm som under sitt liv haft svåra missbruksproblem och levt på gatan så kommer denne ändå – trots att hans dödsbo inte har tillräckligt med tillgångar – ändå att få en värdig begravning. Ett humant och moraliskt riktigt sätt att agera.

Ett dödsbo i Stockholm med skulder

Vi kan här säga att den man i Stockholm som avlidit haft stora skulder; han har en massa sms-lån som trängs bland räkningar som rör lån till huset, bilen och sommarstugan. Då man därefter säljer dessa saker så upptäcker man att skulderna inte går att reglera, huset, bilen och stugan täcker inte de lån som mannen tagit under sitt liv.

Ett sådant dödsbo kommer här att sättas i konkurs och de fordringsägare som finns kommer att få anmäla sig för att försöka få tillbaka – åtminstone en del av summan – pengarna som de lånat ut.

Ofta så kommer här banken att vara den som har störst chans – i och med att huset förmodligen stått som säkerhet för lånet i fråga – och de långivare som inte haft någon säkerhet kommer här att bli utan pengar. Dessa kan således inte ställa en massa krav på delägarna som finns till ett dödsbo. Skulderna avskrivs istället för att vandra nedåt i flera generationer.

Kategorier
Artiklar

Programvara – dags att uppdatera?

Att fastna i gamla lösningar är något som står i vägen för ett mer effektivt arbete och för en lite enklare vardag. Ser man till programvara så har utvecklingen varit enorm under senare år och genom att göra uppdateringar så kan man både som privatperson och som företag nå nya höjder inom ramarna för det egna användandet.

Att hålla fast vid en gammal programvara må vara bekvämt sett till att man vet hur allting fungerar och att man vant sig med detta. Men, det är inte särskilt effektivt, det ställer stora frågetecken vad gäller säkerhet och det ger inte alls den flexibilitet man idag som företag eftersträvar. Gräset är grönare på den andra sidan – genom att byta programvara så kan ni nå de mål ni satt upp.

Välj billig programvara från Microsoft

Det är få andra områden där saker och ting tenderar att bli daterade så snabbt som inom teknik, datorer och programvara. Det som var modernt igår kan vara hopplöst omodernt imorgon. Här handlar det givetvis om att hitta en balans och inse att man inte kan hoppa på alla tåg som passerar. Det man däremot kan titta efter är när de stora märkena släpper ny billig programvara – detta då det ofta är en garant för en lösning som verkligen gör skillnad.

Ett nysläpp av exempelvis Microsoft vad gäller programvara ska man alltid titta närmare på. Dels så handlar det om att just Microsoft sällan släpper igenom undermålig programvara utan att de alltid lanserar program som håller högsta kvalitet och detta både vad gäller säkerhet, användarvänlighet, design och funktioner. Dels också som en följd av att det ofta tar lite tid mellan lanseringarna av ny programvara från Microsoft. Vilket givetvis hör ihop med det vi ovan nämnde: det tar tid att utveckla produkter och lösningar av högsta kvalitet.

Att välja just Microsoft är därför aldrig ett dåligt alternativ i samband med att man söker ny programvara. Det handlar alltid om säkra, pålitliga och funktionella lösningar till riktigt bra priser.

Kategorier
Bostad

Hyra ut bostadsrätt – detta gäller

Funderar du på att hyra ut bostadsrätt? I den här texten ska vi gå igenom lite kring hur det fungerar, vad du ska tänka på och vad du ska undvika att göra. Att välja att hyra ut bostadsrätt kan vara ett riktigt bra sätt att dels prova något nytt under en period, men dels också för att hjälpa någon annan att hitta en bostad. Det senare är en ständigt aktuella fråga och i synnerhet om man tittar på hur det ser ut i våra större städer.

Det kan inte ha undgått någon att Stockholm och Göteborg har en väldigt skakig bostadsmarknad där en kombination av höga priser för bostadsrätter, få hyresrätter och en kraftig inflyttning skapat stora problem. Yngre personer har, helt enkelt, svårt att få in en fot på bostadsmarknaden och tvingas ofta till att hyra i andrahand, under korta perioder och till priser som – i vissa fall – är helt orimliga. Dessutom vittnar många om att man blir lurade.

Många blir lurade i samband med andrahandsuthyrning

Detta kan ske genom att en hyresvärd begär förskott på hyra samt en kostnad i deposition – bara för att när summan anlänt kontot försvinna från jordens yta. Här ska man veta att det finns ett enormt mörkertal då många skäms över att ha blivit så pass grundlurade. Ett annat problem handlar om att många hyr ut lägenheter utan tillstånd och där personen som hyr tvingas leva lite av en skuggtillvaro som en följd av detta. Man kan inte sätta upp namnet på dörren, man tvingas gömma sig för grannarna och man lever hela tiden med en oro i kroppen. Ovärdigt – och olagligt.

För, och detta är extremt viktigt: oavsett om du har en hyresrätt eller en bostadsrätt som du planerar att hyra ut så kommer du att behöva ett tillstånd för detta. Väljer du att hyra ut utan ett sådant – ja, då bryter du dels mot lagen och dels så kan även lägenheten återkallas av Bostadsrättsföreningen.

Tillstånd krävs för att hyra ut bostadsrätt

Idag har det blivit enklare att erhålla detta tillstånd. Tidigare var man tvungen att ange beaktansvärda skäl för att en Bostadsrättsförening skulle ge ett jakande svar – idag räcker det med att ange skäl. Vilket konkret kan innebära att du exempelvis ska flytta ihop med någon, att du ska studera – eller arbeta – i en annan stad, att du vill hyra ut till en närstående eller att du ska ut på en längre utlandsresa.

Man kan även ange marknaden som ett skäl till varför man vill hyra ut bostadsrätt. Har du exempelvis köpt en ny bostad och sedan upptäcker svårigheter i att sälja din nuvarande bostadsrätt till det pris du vill ha – ja, då kan du hyra ut den till dess att marknaden blivit bättre. Vissa BRF:er är lite hårdare än andra, men det ska mycket till om man blir nekad. Man ska även veta att det kan komma att tas ut en avgift. Om så är fallet så kan du baka in den i den hyra du begär av hyresgästen.

Gällande just hyran så är det viktigt att du har koll på den. Syftet är att den ska täcka kostnader för drift och kapital och inte att du ska bli rik. Det finns sidor på nätet där du kan kolla upp hur mycket du kan begära i hyra för att den ska anses som rimlig. Det första steget dock – det är att få ett tillstånd. Först då kan du börja kolla upp saker som hyra, försäkringar och en pålitlig person att hyra ut till.

Kategorier
Artiklar

Vad gör en begravningsbyrå i Stockholm?

Då någon avlider så skapar ju naturligtvis detta en stor sorg och känslomässig berg-och-dal-bana hos alla inblandade som funnits i personens närhet. Detta är ju helt naturligt och man måste ge sig själv en chans att sörja och ta in vad som har hänt och det är till detta som en begravningsbyrå finns. Att anlita en begravningsbyrå gör att man ger sig själv och sin familj den tid man behöver för att sörja färdigt och slippa ta tag i saker som begravningsceremonier, boupptäckning, gravsten och begravningsfika. Att anlita en begravningsbyrå är ett sätt att slippa tänka på teknikaliteter och det enda man egentligen behöver göra är att välja rätt. Det finns nämligen väldigt många olika begravningsbyråer och om man tar Stockholm som exempel så finns det bara där ett väldigt stort antal som man kan välja att anlita.

Vad ska man då tänka på innan man anlitar en begravningsbyrå i Stockholm och vad skiljer dem åt? Just skillnaden mellan en begravningsbyrå jämfört med en annan kan dels vara kostnaden samt även vilka sorts tjänster de erbjuder dig som anhörig till den avlidne.

Här inkluderar vi allt ifrån att ta hand om dödsboet till att ordna med lämplig begravningsplats samt även vilket sorts kaffe du vill servera efter det att själva begravningen ägt rum. Vissa erbjuder allt i ett paket medan andra kan bistå med vissa tjänster och naturligtvis skiljer då även priserna mellan vilken du väljer.

Det man ska tänka på är att det handlar om en begravning och inte något bilköp – man ska alltså inte hålla på att pruta hos en begravningsbyrå och detta oavsett om den ligger i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Visst, man kan tycka att det är dyrt och så vidare – men det handlar trots allt om att begrava och hedra en bekant eller en anhörig och då ska pengar inte spela någon roll, eller hur?

Diskutera med din begravningsbyrå i Stockholm

Att diskutera med den begravningsbyrå som man valt att anlita är dock något som man verkligen bör göra – diskutera som i att hur begravningen ska se ut och alltså inte om hur mycket den kostar. Har den avlidne några sista önskemål som behöver uppfyllas, några favoritblommor eller någon favoritmusik?

Det är alltså sådana frågor som man går igenom med sin begravningsbyrå och därefter ser denna till att uppfylla dessa önskningar så gott det går. Det kanske är så att den avlidne hela sitt liv har hejat på exempelvis Djurgården i Stockholm och då kanske vill ha deras emblem på sin gravsten – då kan en begravningsbyrå ordna detta utan problem. Det finns en stor mängd gravstenar i Stockholm med den typen av symboler på.

Det är sådana små detaljer som sker i det tysta som en begravningsbyrå kan hjälpa de anhöriga med och detta oavsett om det sker i Stockholm, Göteborg eller någon annanstans i Sverige. Ta dig tiden du behöver för att sörja – den får du aldrig tillbaka.

Kategorier
Säkerhet

Säkra ditt hem i Stockholm med ett inbrottslarm

Visst är det en skrämmande tanke att någon kan bryta sig in i ens hem. För att skydda sig mot inbrottstjuvar kan man skaffa ett inbrottslarm i Stockholm.

Inte ens i sitt eget hem kan man idag känna sig helt säker. Det finns alltför många som gör inbrott. Att bli utsatt för något sådant kan ställa till det otroligt mycket psykiskt. Det finns även de som får PTSD av det. Det är inte bara att det är så obehagligt och skrämmande, det kan även bli farligt. För man vet aldrig vad inkräktaren vill.

Många som bor ute på landet känner sig lite tryggare, dit hittar ändå ingen kan det kännas som. Men vare sig du bor ute på landet eller i Stockholm innerstad, så bör du ha ett inbrottslarm. Visst är risken större i de större städerna. Men med ett inbrottslarm kan man minska risken så pass mycket att det är värt att skaffa oavsett var man än bor.

Ett komplett inbrottslarm i Stockholm

Något som skrämmer inbrottstjuven redan innan ett brott har begåtts är att ha skyltat att det finns larm och kamera. För ingen vill bli tagen, så för din säkerhets skull bör du skaffa ett inbrottslarm i Stockholm eller den stad du bor i.

Du kan skaffa ett komplett inbrottslarm både med säkrare lås, kamera och så klart larmet. Du kan även välja att ha det inkopplat till larmcentralen så de larmas vid eventuellt inbrott. Man kan aldrig vara säker nog, det blir tryggare med inbrottslarm.

Kategorier
El & Värme

Rätt värmepumpar i Göteborg får dig på grön kvist igen

Värmepumpar i Göteborg bör pumpa runt värmen från berget. Att fortsätta elda upp olja är otidsenligt både ur miljösynpunkt och ur en ekonomisk synvinkel.

Du som fortfarande värmer upp din kåk med olja: Sluta med det. Det är miljösvineri på högsta nivå, och dessutom otroligt plågsamt för din plånbok. Som du säkert redan märkt. Faktiskt är det helt obegripligt att det fortfarande står gamla oljepannor i källaren på många svenska villor. När det finns ett så mycket bättre alternativ som bergvärme.

Att installera en bergvärmepump i Göteborg är dessutom inte en så stor affär som det kanske verkar. Visst ska det borras djupt ned i berget, men när det väl är gjort är det inte mycket mer du behöver bekymra dig om. Till skillnad från en gammal risig oljepanna, där bekymren är betydligt fler än fördelarna.

Värmepumpar för bergvärme i Göteborg kan rädda både ekonomin och miljön

Många menar att det är hög tid att installera värmepumpar som värmer upp svenska hus på ett så miljövänligt och plånboksvänligt sätt som möjligt. Framför oss ligger oroliga tider gällande både miljön och inflationen. Det finns alltså knappt något utrymme kvar för att envist hålla fast vid ditt gamla fossila värmesystem.

Tekniken bakom bergvärmepumparna är dessutom vid det här laget väl beprövad och inkörd. Visst fanns vissa barnsjukdomar i de här värmepumparnas barndom, men den tiden är sedan länge förbi. Nu är det modern teknik i allra bästa format som kommer på plats när du installerar bergvärme i huset.

Kategorier
Flytt

Flyttfirma i Täby minskar stressen

Vi lever i en stressad värld och behöver verkligen inte den extra stressen man kan få. Med en flyttfirma som hjälper dig sparar du tid och energi i Täby.

Blir du trött bara på tanken av att det snart är dags att flytta? När man vet hur mycket det är som bara måste göras innan, samtidigt som man behöver energi kvar för att sköta flytten. Denna gången ska man vara smartare. Man ska planera in flytten så pass bra, att man inte ens behöver uppleva stress inför den.

Det första steget är att sätta sig ned och bläddra bland olika flyttfirmor. En bra flyttfirma som sköter flytten är otroligt viktigt. Det handlar både om att du ska känna dig trygg med sakerna och att tider och liknande ska följas. En seriös flyttfirma ser till att sätta dig i första hand och håller de tiderna som ni tillsammans har bestämt.

Flyttfirman att lita på

Att anlita en flyttfirma i Täby kommer med otroligt många fördelar, som att du själv slipper ha musklerna. Flyttfirman har kunnig personal som både har fysiken att sköta en flytt och dessutom är de upplärda hur de ska göra den. Man vill varken att flyttfirman eller sakerna ska skadas, riskerna är mindre med proffsig hjälp.

Givetvis har de med sig sin egen transportbil som är anpassad just för att transportera saker. Under tiden de handskas med dina saker finns det en försäkring som täcker ifall att olyckan skulle vara framme, vi är trots allt bara människor och olyckor kan ske. Läs mer om flytt på den här hemsidan: flyttfirmatäby.se