Kategorier
Inredning

Bygglov för braskamin?

Både braskaminer och eldstäder kräver generellt bygglov. Det kan även krävas när väsentliga ändringar sker på befintliga eldstäder eller kaminer. Vilka regler gäller och var sker i så fall ansökan?

(Denna text utgår fakta som står på Stockholm.se. Vissa skillnader kan hittas mot andra städer och kommuner)

Bygga ny eldstad

När nya braskaminer, eldstäder eller öppna spisar ska installeras krävs det alltid en anmälan som skickas in till Stadsbyggnadskontoret. Men det är inte enbart vid installering av kaminer m.m. som det gäller utan även när en installering sker av skorsten alternativt rökkanal.

Ändra i befintlig eldstad

På Stockholm.se står det att anmälan även måste ske om man väljer att ”väsentligt ändra” nuvarande installation. Det kan exempelvis innebära att man byter braskassetter i braskaminer eller spisinsatser. Det i sig är visserligen inte anmälningspliktigt men om den nya insatsen gör att det skapas andra eldningsförhållanden alternativt rökgastemperaturer så ändras funktionen så mycket att anmälan måste ske.

Ny rökkanal eller skorsten

Ska en helt ny rökkanal eller skorsten byggas kan du räkna med att anmälan måste ske.

Byta ut eldstaden mot en annan

Ett byte av eldstad behöver inte innebära anmälningsplikt – men kan göra det. Stockholm Stad listar tre tillfällen då anmälan behöver ske.

  • I det fall som den nya modeller har större tyngd
  • I det fall som bytet innebär att murningsarbete måste genomföras
  • I det fall annat bränsleslag kommer användas

Få råd innan

Ta alltid kontakt med en sotare i Stockholm, och be personen komma och inspektera förutsättningarna, innan arbetet påbörjas. Har ni exempelvis tänkt att installera två braskaminer i huset för att skapa skön värme är första steget att sotaren kollar om det är tekniskt möjligt att installera dessa. Att bjuda in sotaren är alltså första steget, därefter bygglovsansökan och till sist inköp av braskaminer. Något som många inte tänker på och köper in braskaminerna innan de ens har fått bygglov.

Bygglov först – Bygga sen

Innan arbetet kan påbörjas måste alltså anmälan skickas in till Stadsbyggnadskontoret, behandlas av dem och godkänt bygglov utfärdas. Det betyder att de ger ett startbesked. På detta startbesked framgår inom vilken tid som arbetet måste ha påbörjats och inom vilken tid det sedan måste avslutats. Det framgår även vilka olika handlingar som Stadsbyggnadskontoret ska ha så att ett slutbesked kan utfärdas. Kom ihåg att detta slutbesked måste utfärdats innan varken eldstäder, braskaminer eller rökkanaler får börja användas.

För frågor kring installation eller ändring av kaminer och rökkanaler i Stockholm – Kontakta Stadsbyggnadskontoret. 

Kategorier
Jobb

Kapitalförvaltare – Svårt att få jobbet men hög lön

På Framtid.se går det att hitta information om en mängd olika yrken och hur svårt/lätt det är att få jobb inom olika branscher. Vill du jobba med kapitalförvaltning kan du förvänta dig en hög lön men att få jobbet är inte helt lätt.

De som jobbar med kapitalförvaltning har ett tydligt mål – att få de pengar de förvaltar att växa i värde. Man kan därmed exempelvis arbeta som fondförvaltare, personlig rådgivare eller investerare åt enskilda företag.

Arbetet kräver därmed mycket god analytisk förmåga då man behöver analysera och värdera olika marknader men även ha förståelse för den psykologiska delen inom handeln med värdepapper.

Kunder

Kapitalförvaltning sker på väldigt många olika nivåer. De flesta svenskar spar i fonder och dessa fonder förvaltas av kapitalförvaltare. I dessa fall sker förvaltningen däremot väldigt anonymt då de allra flesta inte har någon aning om vem som är förvaltaren.

Har personen däremot större summor att investera kan en personlig kapitalförvaltare knytas till kunden vilket därmed skapar en tydligare personlig relation.

Andra kunder hittas inom företag som behöver stöd inom förvaltning av det kapital som de bygger upp. Men kapitalförvaltning sker även för organisationer, föreningar och stiftelser.

Utbildning

Det brukar krävas mycket långa, och eftertraktade, utbildningar för att man ska få jobba som kapitalförvaltare. Generellt behövs då både en bred grundläggande utbildning samt specialisering inom ett specifikt område.

Då Framtid.se främst vänder sig till de som tänker söka in på gymnasiet nämner de att Ekonomiska programmet är ett första steg mot att sedan kunna läsa vidare på högskolan. Däremot finns inte detta krav utan man kan även läsa vidare med annan bakgrund.

Lön

Grundat på statistik från SCB (samt vissa andra källor) anges medellönen vara på 57 000 kr. En mycket hög medellön som delvis beror på att yrket så tydligt är värdeskapande. Kraven är höga både på utbildning och erfarenhet och att komma in på arbetsmarknaden är inte lätt. Framtid.se anger att det är svårt att få de jobb som finns och att konkurrensen är hård. Det räcker därmed inte med en gedigen utbildning utan för att få de mer eftertraktade jobben krävs ofta erfarenhet från flera olika företag, gärna från olika länder.

De personer som lyckas väl, och därmed gjort sig ett namn inom branschen, kan få mycket hög lön och bli headhuntade till fonder och andra bolag inom kapitalförvaltning. Detta då investerare ofta tittar på vilka som förvaltar fonderna och viktar in detta gällande om investering ska ske eller inte.