Kort om Inifrån & Ut Förståelsen

180 GRADER BORT FRÅN HUR VÄRLDEN TÄNKER IDAG

STATE OF MIND - KLARHET, FOKUS, LUGN, FLYT

Inifrån & Ut Förståelsen förklarar i enkla termer hur människorna skapar sin upplevelse i livet och hur vår perception av den externa världen ändrar sig när vårt sinnestillstånd ändrar sig.

Realisationen av hur vi upplever livet inifrån och ut har en enorm effekt på vår produktivitet, kreativitet och motståndskraft. Motståndskraft är förmågan att snabbt kunna återhämta sig efter att man har stött på motstånd av något slags.

Människors förmåga att t.ex. kommunicera tydligt och effektivt, att kunna ta goda beslut, lösa problem och vara kreativa - allt påverkas av vårt sinnestillstånd i stunden. Inifrån & Ut förståelsen visar genom dina egna insikter att det finns en intelligens och precision bakom hur våra upplevelser skapas från stund till stund via våra tankar.

Vårt tänkande har en direkt påverkan på våra känslor och därmed vårt beteende. Det kan handla om hur bra man hanterar livet, hur bra man är i mötet med andra människor, hur glad man är - allt är direkt kopplade till vårt tänkande.

När förståelsen infinner sig, ser man hur intelligent och precis systemet är och man tillämpar det automatiskt och direkt. Det finns inga strategier, teorier, metoder eller applikationer man behöver lära sig - man ska bara se det för sig själv. Effekterna börjar omedelbart i det ögonblick som det blir synligt.

Att förstå att dina tankar är formlös energi, dvs. ingenting, kan jämföras med den gången när du lärde dig, och insåg, att din skugga inte heller är "verklig" och kan därför aldrig skada dig. Förståelsen hjälper oss att ta bort bruset i huvudet, minska stress och uppnå mer framgång och bättre resultat både i livet och arbetet.

Sydney Banks, som är mannen som lyckades artikulera detta fenomen som de visa har pekat på sedan uråldern blev en världsberömd lärare, författare och guide till innovatörer inom områden som psykologi, psykiatri, utbildning, företag och till och med fysik.

Denna förståelse har blivit undervisad i Fortune 500 companies, skolor, universitet, fängelser och används flitigt inom beroende och rehabiliteringskliniker. Förståelsen av denna förståelse har under de senaste decennierna förvandlat tiotusentals liv, otaliga organisationer och många yrkesverksamma inom alla delar av livet.

Kort om Inifrån Ut Förståelsen

One Solution Global jobbar globalt med Inifrån och Ut förståelsen i bland annat Gaza och med gängmedlemmar i Chicago. Läs mer på deras hemsida: www.onesolutionglobal.org

RUNT OM I VÄRLDEN

One Solution Global

The S.P.A.R.K. Mentoring Programs are evidence based, and proven to be effective in helping children and youth create greater academic success, a healthier state of mind, and a deeper connection with peers, adults, schools and communities. Läs mer på deras hemsida: www.thesparkinitiative.com

ARBETE MED BARN & UNGDOMAR

The Spark Initiative

The Insight Alliance works in prisons and in the community with a simple focus: Understanding the limitless nature of the human mind, and recognizing our own innate wellbeing: that everything we need to thrive already exists within us. Läs mer på deras hemsida: www.theinsightalliance.org

I FÄNGELSER

The Insight Alliance

HARVARD BUSINESS REVIEW

Hur state of mind påverkar prestation.

I 2014 publicerade Harvard Business Review en rapport skriven av forskare Andrew Caillet, Jeremy Hirshberg och Stefano Petti, där de redovisade sina resultat från en undersökning av 740 ledare internationellt.Syftet med undersökningen var att bestämma effekten av ledarens state of mind (sinnesstämning) och vilken effekt det hade på både effektivitet och prestanda. Forskarna identifierade olika sinnestillstånd, allt från "deprimerad" och "stressad" till "glad" och "euforisk".94% av ledarna identifierade de sinnesstämningar som körde högsta prestationsnivå som "lugnt", "lyckligt" och "full av energi". De visade låg prestanda när de vara "stressade", "frustrerade" och "ängsliga". Läs artikeln här.

Jiddu Krishnamurti
Indian Philosopher

The hardest thing to learn is something you think you already know.

Quote Cirecle 2