Om Oss Kontakt

Hem

Utbildningen Inifrån & Ut

Föreläsningar och Workshops

Om Inifrån & Ut Förståelsen

Ledarutveckling och Team Building

Modul 1 - Ingen ser livet som du gör

One Solution Global

www.onesolutionglobal.org

Inifrån & Ut Förståelsen förklarar i enkla termer hur människorna skapar sin upplevelse i livet och hur vår perception av den externa världen ändrar sig når vårt sinnestillstånd ändrar sig.

Realisationen av hur vi upplever livet inifrån och ut har en enorm effekt på vår produktivitet, kreativitet och motståndskraft, Motståndskraft är förmågan att snabbt kunna återhämta sig efter att man har stött på motstånd av något slags.

Människors förmåga att t.ex. kommunicera tydligt och effektivt, att kunna ta goda beslut, lösa problem och vara kreativ - allt påverkas av vårt sinnestillstånd i stunden. Inifrån & Ut förståelsen visar genom dina egna insikter att det finns en intelligens och precision bakom hur våra upplevelser skapas från stund till stund via våra tankar.

Vårt tänkande har en direkt påverkan på vårt beteende, våra känslor och därmed våra personligheter. Det kan handla om hur bra man hanterar livet, hur bra man är i mötet med andra människor, hur glad man är - allt är direkt kopplade till vårt tänkande.

När förståelsen infinner sig, ser man hur intelligent och precis systemet är och man tillämpar det direkt – det är som att förstå att din skugga inte kan skada dig. Det finns inga strategier, teorier, metoder eller applikationer man behöver lära sig - man ska bara se det för sig själv. Effekterna börjar omedelbart och i det ögonblick som detta system blir synligt för en person inser de att frihet och inre lugn är bara en enkel tanke bort.

Förståelsen hjälper oss att ta bort bruset i huvudet, minska stress och uppnå mer framgång och bättre resultat både i livet och arbetet. Sydney Banks, som är mannen som lyckades artikulera detta fenomen som de visa har pekat på sedan uråldern blev en världsberömd lärare, författare och guide till innovatörer inom områden som psykologi, psykiatri, utbildning, företag och till och med fysik.

Denna förståelse har blivit undervisad i Fortune 500 companies, skolor, universitet, fängelser och används flitigt inom beroende och rehabiliteringskliniker. Förståelsen av denna förståelse har under de senaste decennierna förvandlat tiotusentals liv, otaliga organisationer och många yrkesverksamma inom alla delar av livet.  

Kort om Inifrån & Ut Förståelsen

Nedan uttalande är klippt ut från One Solution Globals hemsida.

The Spark Initiative

www.thesparkinitiative.com

We are a non-profit organization whose mission is to cultivate human potential and resilience through an understanding of the mind. We support our community through education, mentoring and coaching.

Två exempel på några av de många organisationer som använder inifrån och ut förståelsen i världen:  

En Harvard Business Review artikel om hur state of mind påverkar prestation.

 

 

I 2014 publicerade Harvard Business Review en rapport skriven av forskare Andrew Caillet, Jeremy Hirshberg och Stefano Petti, där de redovisade sina resultat från en undersökning av 740 ledare internationellt.

Syftet med undersökningen var att bestämma effekten av ledarens state of mind (sinnesstämning) och vilken effekt det hade på både effektivitet och prestanda. Forskarna identifierade olika sinnestillstånd, allt från "deprimerad" och "stressad" till "glad" och "euforisk".

94% av ledarna identifierade de sinnesstämningar som körde högsta prestationsnivå som "lugnt", "lyckligt" och "full av energi". De visade låg prestanda när de vara "stressade", "frustrerade" och "ängsliga".

Läs hela aritkeln här.