3-heldagars Intensiv 1:1 Coachning

Med fokus på att hjälpa dig utveckla dina ledarskapsförmågor, öka ditt inflytande och ta din verksamhet till nästa nivå kan dessa tre intensiva dagar tillsammans innebära signifikanta förändringar på mycket kort tid.

Detta bygger på en grundläggande inifrån och ut förståelse för de viktigaste drivkrafterna bakom prestanda och den roll som våra sinnen spelar för att få tillgång till nya möjligheter inom oss. Du kommer att utveckla ett starkt fundament, och bygga upp din motståndskraft som öppnar upp för helt nya möjligheter.

Denna skräddarsydda program inkluderar:

  • En inledande Jobmatch Talent  EFPA certifierade psykologisk profiltest
  • 3 heldagars intensiv 1:1 coachning på extern konferensanläggning
  • 4 timmars uppföljning en månad senare.

Dessa personliga och omfattande dagar är fyllda med meningsfull dialog och relevant innehåll. Vår tid tillsammans skapar interna skift som resulterar i långsiktiga och hållbara förändringar.

Efter dessa 3 annorlunda dagar kommer du att ha nya perspektiv, en ny förståelse av dig själv och vet precis vad som krävs för att du ska kunna gå framåt med mer inverkan och sinnesfrid.

Denna omfattande ledarutvecklingsprocess är utformad för att leda till mer personlig tillfredsställelse, större inverkan och tillväxt i verksamheten.

Detta bygger på en grundläggande inifrån och ut förståelse för de viktigaste drivkrafterna bakom prestanda och den roll som våra sinnen spelar för att få tillgång till nya möjligheter inom oss.

Denna skräddarsydda program inkluderar:

  • En inledande Jobmatch Talent  EFPA certifierade psykologisk profiltest
  • 2 heldagars intensiv 1:1 coachning på extern konferensanläggning
  • 8 - 10 månaders personlig coachning á 90 minuter/månad
  • Tillgång på mail/telefon vid behov

Att arbeta tillsammans i partnerskap med ledare på detta sätt över en längre tid skapar stora förändringar i både arbete och privat.

1-årig Individuell Executive Coaching

Vägen Upp® är ett svenskt värdebaserat och målorienterat ledarutvecklingsprogram som har funnits i 20 år och är ett ledarutvecklingsprogram som vänder sig till både ledare med många års erfarenhet och de som är relativt nya i sin ledarroll.

Programmet är ett kraftfullt verktyg med fokus på relevanta utmaningar i verksamheten, ledarskapet och personen som effektivt hjälper individen att utvecklas med bestående resultat. Programmet varar över en period av ca 8 -10 månader och coachningen sker var 3-5 vecka. Parterna träffas 8 ggr á ca 90 minuter plus ett uppstartsmöte på ca 90 minuter.

Programmets 8 övergripande delar:

Framgångsrikt Ledarskap - Det inre ledarskapet -Målorientering - Planering – Handlingsplan & Deadlines - Uppföljning & Kommunikation -Motivation -  Konflikter – Utvärdering & Förankring

Vägen Upp® finns även utvecklat som ett utvecklingsprogram för medarbetare som har en önskan eller ett behov av att utveckla sitt personliga ledarskap. Det innebär att kunna bidra optimalt i sin arbetsroll, skapa bästa resultat för verksamheten, växa som människa och kanske också förbereda sig inför en ledarroll. Programmet är på 4 moduler och sträcker sig över 4 - 6 månader. Coachningen sker vid 4 möten plus ett uppstartsmöte på ca 90 minuter och sker var 3-5 vecka.

Vägen Upp® Ledarutvecklingsprogram

HARVARD BUSINESS REVIEW

Hur state of mind påverkar prestation.

I 2014 publicerade Harvard Business Review en rapport skriven av forskare Andrew Caillet, Jeremy Hirshberg och Stefano Petti, där de redovisade sina resultat från en undersökning av 740 ledare internationellt.Syftet med undersökningen var att bestämma effekten av ledarens state of mind (sinnesstämning) och vilken effekt det hade på både effektivitet och prestanda. Forskarna identifierade olika sinnestillstånd, allt från "deprimerad" och "stressad" till "glad" och "euforisk".94% av ledarna identifierade de sinnesstämningar som körde högsta prestationsnivå som "lugnt", "lyckligt" och "full av energi". De visade låg prestanda när de vara "stressade", "frustrerade" och "ängsliga". Läs artikeln här.

INDIVIDER

Ledar- & Individutveckling

Med fokus på att hjälpa dig utveckla dina ledarskapsförmågor, öka ditt inflytande och ta din verksamhet till nästa nivå.

Vi erbjuder följande paket.

Kontakta oss

Vi vill höra från dig!

Suzanne Lång

0702 45 71 45

070 528 54 28

Lisbeth Ångman

One Solution Global jobbar globalt med inifrån och ut förståelsen i bland annat Gaza och med gängmedlemmar i Chicago. Läs mer på deras hemsida: www.onesolutionglobal.org

FÖRSTÅELSEN UTE I VÄRLDEN

One Solution Global

The S.P.A.R.K. Mentoring Programs are evidence based, and proven to be effective in helping children and youth create greater academic success, a healthier state of mind, and a deeper connection with peers, adults, schools and communities. Läs mer på deras hemsida: www.thesparkinitiative.com

ARBETE MED BARN & UNGDOMAR

The Spark Initiative

The Insight Alliance works in prisons and in the community with a simple focus: Understanding the limitless nature of the human mind, and recognizing our own innate wellbeing: that everything we need to thrive already exists within us. Läs mer på deras hemsida: www.theinsightalliance.org

I FÄNGELSER OCH KRIMINALVÅRDAR

The Insight Alliance

FÖR INDIVIDER

Få ett tydligt och fräscht perspektiv på hur du maximerar prestanda och lockar fram det bästa av dig själv och andra. 

Klarhet

Förändring

Förstå hur insikt är katalysatorn för all slags verklig och hållbar förändring.

Se hur din egen sinnesstämning är viktigare för din framgång än någon enskild aktivitet du någonsin skulle kunna göra för ditt företag.

State of Mind

Upptäcka att de stora utmaningarna du står inför inte kräver mer handling, men mer klarhet.

Mindre handling

Uppnå förbättrade relationer med anställda, teams och kunder.

Samarbete

George Gurdjieff
Philosopher, composer, teacher

Without self knowledge, without understanding the working and functions of his machine, man cannot be free, he cannot govern himself and he will always remain a slave.

Quote Cirecle 2

SIGNIFIKANTA ÄNDRINGAR PÅ KORT TID

ARBETA I PARTNERSKAP ÖVER TID

TEORI I KOMBINATION MED COACHNING

IMPLIKATIONER AV INIFRÅN & UT FÖRSTÅELSEN

Inifrån & Ut Förståelsen har blivit undervisad i Fortune 500 företag skolor, universiteter, fängelser och används flitigt inom beroende och rehabiliteringskliniker.